Hundpsykolog - ett yrke i tiden

Hundpsykolog är som det låter en psykolog för hundar, men inte som för människor. Annars hade det varit en utbildning för andra hundar. Skämt å sida. Hundpsykolog är ett erkänt yrke och kallas också för problemhunds-utredare, och är i grunden en utbildning i hundbettende som riktar sig till den som vill arbeta med hundar som har ett problembettende.

Hundpsykolog har en bred kunskap och djup förståelse för hundars och människor beteende, för hundarnas träning och problem som kan uppstå. En hunpsyklog har också omfattande kunskap ri hur inlärning av hundar fungerar och va hundägare behöver tänka på när hunden ska tränas, inklusive träning med klickar.

Hundpsykologer utgår från vetenskaplig forskning. Denna forskning eller data omsätter de i praktiken så att hundägarna får full förståelse för inlärningsprinciperna och hur de fungerar. En hunspykolog kan arbeta i nära samarbete med hundcoacher, djurskötare, djur/hundmassörer och veterinärer.

Hur blir man hundpsykolog?

För den som är intresserad av detta yrke finns idag goda grundutbildningar på gymnasieskolans naturbruksprogram med inriktning Djur och profil Hund. Vidareutbildningar finns oftast hos privata utbildningsanordnare, där studenten själv måste betala en kurs- eller studerande-avgift.

Ofta, eller vanligast, utbildar sig personen först till Hundbeteendevetare, och sedan går den vidare till Hundpsykolog. Passande utbildningar kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Arbetsplats

Idag går det att arbeta yrkesmässigt inom djur-hälsovården eller djursjukvården. Som hundpsykolog blir man då en del av ett team som kan bestå av veterinär, och annan djurhälsopersonal som djurvårdare, hästtandvårade, djurmassör, biomedicinska analytiker med flera.

Människans roll i hundens liv

En duktig hundpsykolog arbetar inte bara med hunden eller hundarna den kommer i kontakt med, utan också med människorna som den bor hos. En av världens mest erkända hundspykologer, Anders Hallgren, understryker exempelvis att hans träning och betar “alltid inbegripit hela familjen och ingen hund har blivit tränad för sig själv”. Det betyder att det är viktigt att den som är intresserad av hundar också är intresserad av människor och deras roll i relationen med sin hund.

Just denna premiss ligger till grund för hundpsykologi. En hund som är aggressiv och biter människor och andar hundar, har exempelvis, oftast inte bara dålig erfarenhet av människor och hundar, utan även smärtor och underliggande stress som gör den aggressiv. En hundspykolog analyserar därför orsakerna bakom beteendet för att sedan rätta till dem.