Djur

Djur

Planeten befolkas till stor del av djuren. De delar jordens yta med oss och förtjänar lika mycket respekt som vilken människa som helst. Tyvärr ser det inte ut så idag eftersom människan mest ser på djur utifrån hur de kan använda dem. Vi äter djur, klär oss i djur, vi pyntar hemmen med delar från djur, medicinerar med delar från djur, utför experiment på djur och vi underhåller oss på bekostnad av djurs hälsa och välbefinnande.

Vörda och vårda djur

Människor bör se på djur som lika mycket värda som människor. Varelser att akta och vara rädd om eftersom deras liv inte finns för människor, utan för sin egen skull. Lämna djur ifred eller behandla dem med vördnad och vårda dem så som du själv vill bli vårdad. Även om djur inte har samma typ av slutledningsförmåga och inte kan resonera är de inte lägre stående. Behandla inte djur sämre! Vörda djur på många olika sätt, enligt tips nedan.

Minska köttet i din kost

Minska din köttkonsumtion och vörda djuren mer i vardagen. Bidrar till bättre hälsa, bättre klimat och att mindre djur lider i köttfabrikerna. Börja med en köttfri dag i veckan, och öka på dagar allteftersom dina vegetariska favoriter blir fler. Att välja enbart svenskt kött räcker inte. Vissa uppfödare och slakterier behandlar djur dåligt i Sverige. Bevis på det är exempelvis videoinspelningar från ett slakteri i december 2020. Djuren misshandlas och plågas. Det är lätt att minska din köttkonsumtion och gör stor skillnad.

Handla hållbart

Kontrollera hur olika produkter framställs genom att ställa krav. Välj bort produkter med ämnen och delar från djur. Många produkter, både mat och kosmetika, innehåller ämnen eller extrakt från djur. Du kan söka informationen på nätet på sidor om hållbar konsumtion eller icke-djurtestade produkter. Välj inte produkter som är djurtestade. Fler butiker har kroppsvård och kosmetika-produkter som inte är djurtestade i sortimentet. Numer finns produkter på nätbutiker utifrån dessa kriterier. Kolla in hemsidor riktade till veganer och hitta fler tips.

Välj bort underhållning med djur

Underhållning med djur är exempelvis cirkus, djurpark, zoon, delfinarier, terrarier och akvarier. Men djur har rätt att leva i det fria och finns ej till för vår nöjes skull. Djur hör inte hemma i burar eller inhägnader. Djur på cirkusar stressas av resande och vistelse i små utrymmen. När de dresseras till för dem onaturliga konster skadar de sin kropp. 2019 förbjöds sjölejon och elefanter på cirkus i Sverige, även andra djur är förbjudna. Sverige bör förbjuda alla djur på cirkus.

 

Forskning med experiment på djur

2018 användes 274 000 djur för djurförsök i Sverige enligt den europeiska definitionen av djurförsök. Definitionen innebär att någon slags ingrepp görs på djuret i vetenskapligt syfte. Det handlar om att prova ut nya läkemedel, undersöka olika sjukdomar där det valda djurets organ är likvärdigt med människans. Det kan även röra sig om försök för djurets egen art för att förbättra vården och skötseln av arten. Vissa skönhetsprodukter testas på djur, så håll koll på din butik.

Husdjur

Hållning av husdjur är bevis på att människan kan respektera och vårda djur. Problemet är att man skiljer på olika djur och kategoriserar dem som mer eller mindre värdefulla. Kor och grisar värderas inte på samma sätt som hundar och katter, eftersom vi äter de förstnämnda. Djurhållningen styrs av lagar och följs upp av länsstyrelsen. Missköter djurägare sitt djur kan denne anmälas till länsstyrelsen. Djurägare blir av med rätten att ha djur ibland. Djurägare av katt och hund ska chip-märka och registrera sina djur enligt lag.

 

Djurens rätt

Svårigheten med djurens rätt är beroendeförhållandet till människan. Människan bestämmer huruvida djuren ska ha rättigheter på grund av att de kan resonera och har makt. Stora djur bemästras exempelvis med vapen. Djuren vinner mot människan ibland, dock sällan. Det är viktigt att förvalta det övertaget och inte utnyttja djuren. Ta vara på djurens rättigheter och skydda och bevara olika djurarter. Gör allt du kan.

Gör skillnad för djuren

Gör skillnad för djuren och engagera dig i djurrätt. Gå med i ett parti med djurens rätt på partiprogrammet. Bli jourhem åt katt eller hund och gör en god gärning. Volontärarbeta på ett katthem eller jobba på ett sanctuary för utrotade arter på en annan plats på jorden. Reagera om ett djur far illa genom att ringa till länsstyrelsen och anmäla och rädda därmed ett djur från vanvård. Gå med som passiv eller aktiv medlem i djurrättsorganisationer. Välj vilken nivå du har möjlighet att engagera dig på men gör något.

Bli vegan

Att vara vegan är en livsstil. Veganer konsumerar inte produkter innehållande delar från djur i din kost och i dina kläder. Färre köp av köttprodukter, skinn, mocka och päls, samt en rad andra produkter där delar från djur används som tillsatser, bidrar till färre djurprodukter på sikt. Många veganer gör skillnad. Alltfler väljer en vegetarisk eller vegansk kost, delvis för hälsans skull men även av djurrättsliga skäl. Det är lätt att vara vegan i dagens samhälle. Det veganska sortimentet i butiker har ökat och även information och litteratur i ämnet.

Ekosystemen

Alla djur har en plats i ekosystemet. Även anskrämliga och äckliga djur har en naturlig plats i dessa system. Utrotas en art kan fler arter påverkas då andra arter livnär sig på den. Bin är ett exempel på en art som är livsnödvändig för ekosystemet. Andra arter har samma roll för ekosystemet. Ekosystemet säger med all tydlighet att djuren har en egen funktion som är oberoende av människan. Människan härskar dock jorden som om allt på den är till för människor. Flertalet ekosystem har havererat till följd av detta beteende.

Djuren är härliga

Alla djur har sin egen personlighet även i djurriket. De är individer precis som människor. Djur är härliga, vackra och spännande. De som inte är lika vackra har sin plats på jorden oavsett vår preferens. Vi människor kan lära oss utav hur djur lever. Forskning om djur och djurliv heter zoologi. Även djurprogram på teve kan lära oss om djur. Gosa extra mycket med ditt husdjur och tänk på att alla djur borde leva ett lika bekymmersfritt liv som ditt eget och ditt husdjurs.